Základná Umelecká Škola Exnárova 6

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA EXNÁROVA 6

Výtvarný odbor

Výtvarný odbor ponúka komplexný súbor výtvarných činností pre všetky vekové kategórie. Najväčšiu hodnotu má zmysluplný zážitok z procesu tvorby. Žiaci postupujú od poznávania a hravého experimentovania cez objavovanie ďalších výtvarných postupov až k študijnej činnosti a voľnej tvorbe, s cieľom podporovať tvorivosť, kreatívne myslenie, komunikačné, emocionálne a motorické zručnosti a sebavyjadrenie. Žiaci sa zoznámia so širokým spektrom výtvarných disciplín a médií: kresba, maľba, priestorová tvorba, počítačová grafika, animácia, modelovanie, keramika…

Výučba sa voľne prelína so zoznámením sa s dejinami umenia a so súčasným vizuálnym umením.

Obsah vzdelávania je cielene zameraný aj na prehlbovanie vzťahu k prírode, chápanie estetických hodnôt, spoločenských hodnôt a ďalších tém, reflektujúc súčasné požiadavky spoločnosti na umelecké vzdelávanie.