Základná Umelecká Škola Exnárova 6

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA EXNÁROVA 6

O NÁS

Umelecké vzdelávanie prostredníctvom základných umeleckých škôl významným spôsobom dopĺňa všeobecné vzdelávanie. Deti a mládež strácajú vplyvom prostredia, výchovy a tiež zmeny spoločenských hodnôt, prirodzenú schopnosť tvorivosti. Základné umelecké školy vytvárajú priestor, ktoré deťom otvára nové obzory, a ukazuje im, že tvorba a tvorivosť môžu ich život obohatiť a priniesť pozitívny pocit naplnenia.

Každé dieťa, každý mladý človek dokáže vnímať hudbu, pohyb, intenzitu zvukových aj reálnych farieb. Počúvanú pieseň intuitívne sprevádza pohybom, vlastným rytmickým či melodickým sprievodom. Túto prvotnú umeleckú skúsenosť vníma celostne a bez predsudkov. Ak sa nachádza v správnom čase na správnom mieste, možno jeho hudobno-umelecké aktivity postupne kultivovať a integrovať  do každodenného rytmu života. Pravidelné stretnutia s umením tak postupne dotvárajú individuálnu osobnosť dieťa – človeka.

Naša Základná umelecká škola Exnárova sústreďuje vo svojich priestoroch  kreatívnych jedincov všetkých vekových kategórií a umeleckých zameraní. Pozitívny účinok hudby, výtvarného a pohybového umenia na rozvoj myšlienkových schopností potvrdzuje množstvo odborných štúdií. Umenie ako celok významne ovplyvňuje kognitívne funkcie, intelektuálne schopnosti, emocionálne a najmä sociálne cítenie.

Škola úspešne pripravuje žiakov na prijímacie skúšky na stredné a vysoké umelecké školy s hudobným alebo výtvarným zameraním.

Talentovaní žiaci sa zúčastňujú na celoslovenských a medzinárodných súťažiach.

Základná umelecká škola Exnárova patrí k vyhľadávaným partnerom pre účinkovanie na podujatiach pre rôzne významné inštitúcie.

 

Základná umelecká škola Exnárova 6 – člen Asociácie základných umeleckých škôl SR EMU Slovakia.