Základná Umelecká Škola Exnárova 6

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA EXNÁROVA 6

Prihláška na štúdium

Prihláška na štúdium sa podáva prostredníctvom elektronického formulára nášho školského systému iZUŠ na www.zus-exnarova.sk – ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM. Záujemca vyplní online elektronickú prihlášku. Do prihlášky je potrebné uviesť názov školy, adresu a ročník, ktorú dieťa bude navštevovať v školskom roku 2024/2025. Na email zadaný v elektronickom prihlasovacom formulári ako kontaktná adresa bude doručená automatická odpoveď školy o registrácii prihlášky a po zverejnení termínov prijímacích talentových skúšok pozvánka.
Záujemca si prihlášku vytlačí, podpíše a pri prijímacích talentových skúškach ju odovzdá prijímacej komisii. V prípade, že záujemca nemá možnosť elektronickú prihlášku vyplniť a vytlačiť pred konaním skúšok, môže elektronickú prihlášku vyplniť priamo počas prijímacích skúšok.

 

https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/