Základná Umelecká Škola Exnárova 6

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA EXNÁROVA 6

KONTAKT

Telefón:
+421 2 434 213 58 (riaditeľka školy)
+421 2 433 354 41 (tajomníčka školy)
+421 2 434 212 35 (zástupca riaditeľky školy)

WWW:
http://www.zus-exnarova.sk
E-mail:
zus01@zus-exnarova.sk (riaditeľka školy)
zus03@zus-exnarova.sk (zástupca riaditeľky)
IČO:
31 76 94 03
DIČ:
20 20 9744 61
Bankové spojenie:
Číslo účtu: 25836103, kód banky: 7500
IBAN: SK21 7500 0000 0000 2583 6103
Adresa:
Základná umelecká škola Exnárova 6
Exnárova 6A
821 03 Bratislava 2

Kontakty
Mgr. Anna Miklovičová, riaditeľka školy

tel.: +421 2 434 213 58, e-mail: zus01@zus-exnarova.sk

Mgr.art. Silvia Sekelová, zástupkyňa riaditeľky školy,

Mgr.art. Martin Mikuš, zástupca riaditeľky školy,

tel.: +421 2 43 42 12 35, e-mail: zus03@zus-exnarova.sk

Kontakt na podanie žiadosti o informáciu
(poskytovanie informácii v zmysle zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám)
Mgr. Anna Miklovičová, riaditeľka školy, tel.: +421 2 434 213 58, e-mail: zus01@zus-exnarova.sk

Kontakt na podávanie podnetov, sťažností, návrhov a iných žiadostí
Mgr. Anna Miklovičová, riaditeľka školy, tel.: +421 2 434 213 58, e-mail: zus01@zus-exnarova.sk