Základná Umelecká Škola Exnárova 6

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA EXNÁROVA 6

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI ŠKOLY

 

Badlíková Gabriela, DiS. art. Hra na klavíri
Baľák Tomáš, Mgr. art. Hra na keyboarde
Bezeková Jana, Mgr. Hra na husliach, Hra na klavíri
Borza Ján, Mgr. art. Hra na kontrabase, Hra na gitare, Hra na elektrickej gitare, Hra na basgitare
Bouřová Zuzana, doc., ArtD., PhD. Hra na husliach, Hra na viole
Budová Tímea, Mgr., DiS. art. Hra na zobcovej flaute, Hra na priečnej flaute
Bugár-Königsmarková Jana, PaedDr. Hra na akordeóne, Hra na keyboarde
Buntaj Jozef Hra na gitare, Hra na basgitare
Činčurak Gabrijela Hra na klavíri
Didičová Viktória, Mgr. art. Hra na gitare
Drlička Peter, Mgr. art. Hra na zobcovej flaute, Hra na priečnej flaute, Hra na klarinete, Hra na saxofóne
Ďuriač František, Mgr. Spev
Džubáková Lucia, Mgr. art. Hra na klavíri, Základy hudobnej kompozície, Hudobná kompozícia
Ecetová Ivana, Mgr., DiS. art. Spev
Eliášová Mária, Mgr. Spev
Farkaš Jozef, DiS. art. Hra na husliach, Hra na viole
Farkašová Monika Spev
Feledi Tibor, Mgr., PhD. Hra na klavíri
Fulmek Ervin, DiS. art. Hra na klavíri
Gažovič Imrich Hra na klavíri, Hra na keyboarde
Goga Daniel, Mgr. art. Spev
Grichová Jarmila, DiS. art. Hra na zobcovej flaute, Hra na lesnom rohu, Hudobná náuka
Grunza Zoltán Hra na zobcovej flaute, Hra na klarinete, Hra na saxofóne
Halás Adam, DiS. art. Hra na husliach
Hevesi Dalibor, Mgr. art. Hra na klavíri, Hra na keyboarde, Hudobná náuka, Hudobná kompozícia
Hložek Denisa, Mgr. art. Hra na klavíri
Hulecová Andrea, Mgr. art. Spev
Kľúčik Matúš Hra na gitare, Hra na elektrickej gitare
Kokoš Adrian, Mgr. art. Hra na klavíri, Spev
Kokošová Tatiana, Mgr. Hra na klavíri
Kopčáková Lucia, Mgr. art. Hra na husliach
Košecká Miriam, Mgr. Hra na zobcovej flaute, Hra na priečnej flaute
Krivdová Ingrid, Mgr. Hra na klavíri
Kutovaia Anna, Bc. Hra na zobcovej flaute, Hra na priečnej flaute, Hra na fagote, Hra na saxofóne (MD)
Latková Karolína, Mgr. Hudobná náuka (MD)
Majerčíková Marianna, Bc. Hra na klavíri
Maskal Iryna, Bc. Hra na gitare
Meliushchuk Vlada, Mgr. art., CSc. Hra na klavíri
Michalov Ján, Mgr. art., DiS. art. Hra na klavíri
Mikuš Martin, Mgr. art. Spev
Mušuta Augustín, Bc. Hra na gitare
Myroniuk Ivan, Mgr. art. Hra na klavíri
Nagyová Štroffeková Klára, Mgr. art. Hra na klavíri
Nedeljak Kristián Hra na klavíri
Pajtinka Šimon, Mgr. art. Hra na zobcovej flaute, Hra na trúbke, Hra na lesnom rohu
Pätoprstý Peter, DiS. art. Hra na klavíri, Hra na keyboarde
Petríková Zuzana, DiS. art. Hra na klavíri
Plesníková Eva, Mgr. art., PhD. Spev
Počaji Stanislav Hra na gitare, Hra na elektrickej gitare, Hra na basgitare
Pokorná Diana, DiS. art. Hra na klavíri
Prievalský Martin, Mgr. Hra na violončele
Rosíková Mariana, Mgr. art. Hra na klavíri
Ruček Pavol Hra na zobcovej flaute, Hra na klarinete, Hra na saxofóne
Sarkőzi Ernest Hra na cimbale
Sarköziová Silvia Hra na violončele, Spev
Sedmáková Tatiana, Mgr. art. Hra na klavíri
Shamsieva Irodakhon Hra na klavíri
Skácel Michal, Bc., DiS. art. Hra na bicích nástrojoch
Sojka Mirtill, Mgr. art. Hra na zobcovej flaute, Hra na priečnej flaute, Hudobná náuka
Solárik Miroslav, Mgr. Spev
Spálová Janka Hra na husliach, Hra na viole
Šimurka Feldeková Katarína Spev
Šimurka Richard Hra na zobcovej flaute, Hra na priečnej flaute, Hra na klarinete, Hra na saxofóne
Štrauch Peter, DiS. art. Hra na zobcovej flaute, Hra na klarinete, Hra na saxofóne, Hra na klavíri
Vaculová Zdenka, Mgr. art. Hra na zobcovej flaute, Hra na hoboji, Hra na fagote
Vana Tomáš, DiS. art. Hra na gitare, Hra na elektrickej gitare
Vasil Martin Hra na gitare, Hra na elektrickej gitare
Vicianová Zuzana Hra na klavíri
Virsik-Shimada Eva, Mgr. art., ArtD. Hra na klavíri
Vojtušová Iveta, Mgr. Hra na husliach, Hudobná náuka
Vyparinova-Krsmanovic Ana, Mgr. art., ArtD. Hra na akordeóne, Hra na keyboarde
Zelenák Dušan, Mgr. Hra na zobcovej flaute, Hra na klarinete, Hra na saxofóne
Želiarová Marta Hra na husliach
Želonka Michal, Mgr. Spev

Gemzíková Kamila, Mgr. art.
Húsková Nataša, Mgr.
Nagyová Katarína, Mgr.
Picha Tomáš, Mgr. art.
Sekelová Silvia, Mgr. art.

Grešáková Dominika, DiS. art.
Maťaš Samuel, DiS. art.

Horváthová Veronika
Varínsky Martin, Mgr. art.