Základná Umelecká Škola Exnárova 6

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA EXNÁROVA 6

Dokumenty

Zmluvy >
Zmluvy, faktúry, objednávky, verejné obstarávanie uzatvorené od 01.04.2022 sú zverejňované, v zmysle novely §2 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v Centrálnom registri zmlúv, na adrese www.crz.gov.sk.
PDF súbor

Faktúry >
PDF súbor
Verejné obstarávanie >
PDF súbor
Správa VVČ >
PDF súbor
Kolektívna zmluva >
PDF súbor
Prípadne ďalšie podmenu >