Základná Umelecká Škola Exnárova 6

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA EXNÁROVA 6

Zmluvy uzatvorené od 01.04.2022 sú zverejňované, v zmysle novely  §2 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v Centrálnom registri zmlúv, na adrese www.crz.gov.sk