Základná Umelecká Škola Exnárova 6

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA EXNÁROVA 6

> Základná umelecká škola Exnárova 6 ponúka pracovné miesto:
pedagóg Tanečného odboru
Svoj životopis a motivačný list pošlite mailom na e-mail: zus01@zus-exnarova.sk

> Základná umelecká škola Exnárova 6 ponúka pracovné miesto:
Pedagóg hudobného odboru – študijné zameranie hra na gitare.

Svoj životopis a motivačný list pošlite mailom na e-mail: zus01@zus-exnarova.sk

> Základná umelecká škola Exnárova 6 ponúka pracovné miesto:
Personalista a mzdový účtovník

Svoj životopis a motivačný list pošlite mailom na e-mail: zus01@zus-exnarova.sk

Kontakt pre prípadné informácie: 0905 137 556